Historie verzí

v0.2alpha (08/07/2009)

  • přepracován formát WPL, umožňuje nyní konverzi ve dvou sloupcových formátech s různým pořadím atributů
    • wpl1: word-tag-lemma
    • wpl2: word-lemma-tag
  • implementován nový tagset "multext" (tagset projektu MULTEXT-EAST)
  • započata příprava modulu "desc" (Description of Tags)
  • přidána automatizace MorphConu, "help-dokumentace" a stručný manuál užití - přes příkazový řádek (start_morphcon -h, start_morphcon -man)

 v0.1alpha (06/02/2009)

  • první verze programu - struktura:

        ─ GUI (the Graphic User Interface) - grafické uživatelské rozhraní: MorphCon.pl
        ─ Input/Output moduly: MorphCon::{simple,kwic,wpl}
        ─ Drivers: implementované morfologické tagsety – tagset::cs::{attributive-ajka,pdt,positional-16}
        ─ Universal library: modifikovaná knihovna DZ Interset